Boring bak kirken

I forbindelse med at St. Olav kirke går over fra oljefyring til miljøvennlig jordvarme, bores det for tiden tre dype brønner bak kirken. Arbeidene startet før helga og er etter planen ferdig i begynnelsen av uka. Det står noen maskiner på parkeringsplassene i Botnegaten i helga, så det kan være lurt å være tidlig ut for parkering og eventuelt bruke parkeringsplasser ved svømmehallen.  Etter ferdig arbeid vil ikke brønnene være synlig over overflaten. St. Olav borettslag som er nærmeste nabo er varslet om gravingen.

Vi ser frem til en funksjonell og miljøvennlig varmeløsning for kirken og menighetshuset fremover. Menighetsrådet vil rette en stor takk til Finn Tony Lysell, Erling Dahle og Phuong Le Thien som har skaffet anbud og forhandlet om kontrakt på vegne av menigheten, og til Oslo katolske bispedømme som støtter prosjektet økonomisk.