Vil du bli katolikk?

Er du nysgjerrig på katolsk tro og liv? Ønsker du å bli døpt, eller – om du er døpt i annet trossamfunn – å bli opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap?

Se videoserien Sycamore – en kursserie i katolsk tro
Les mer om katolsk troslære her.
Les mer om katolsk trospraksis her.

Alle er hjertelig velkommen til å delta i messer og annet som skjer i menigheten. Kun katolikker kan mottak kommunionen/nattverden, men alle kan komme frem under kommunionen og motta en velsignelse. Legg i så fall høyre hånd over venstre skulder som tegn på at du skal motta velsignelsen.

Om du ønsker å bli medlem av Den katolske kirke eller vurderer å bli det, er det viktig å starte med å gå i messen på søndager og å lære mer om Kirkens troslære og -praksis. Ta kontakt med sognepresten som organiserer troskurs for en eller flere deltakere. Vanlig forberedelsestid før opptakelse i Den katolske kirke er ca. ett år.