Viktig melding om parkering

Viktig melding om parkering – høst/vinter 2023-24:
1) Pga. byggearbeidet og nytt skilt (se 3 nedenfor) må flere parkere i nabogatene eller ved svømmehallen.
2) Det er IKKE lov å parkere på St. Olav borettslags parkering.
3) Gjennomkjøring er forbudt i Botnegaten foran kirken (nytt skilt). Det er lov å slippe av passasjerer. Å kjøre gjennom gaten uten stopp er forbudt og kan bli bøtelagt av Politiet. 
4) Oppfordring: Dra hjemmefra fem minutter tidligere, parker i nabogatene eller svømmehallen, og gå den siste lille biten!