Katolsk forum 25. januar: Hva er da et menneske? En katolsk humanisme for vår tid

Mange ser på humanisme og kristendom som to ulike livssynstradisjoner, der humanisme forstås som et sekulært, ikke-religiøst menneskesyn. Men humanismebegrepet har dype røtter i kristen tradisjon, ikke minst innenfor Den katolske kirke.

I encyklikaen Populorum progressio (Om folkenes utvikling) fra 1967 pekte pave Paul VI på behovet for en ny humanisme som ivaretar en sann og full menneskelighet. Johannes Paul II og Benedikt VI videreførte hver på sin måte visjonen om en katolsk humanisme, men også pave Frans har tatt til orde for en «praktisk kristen humanisme» i en tid hvor menneskelig integritet trues på mange måter. Ikke bare av fattigdom, krig, urettferdighet og undertrykkelse, men av ulike ideologier som graderer menneskers verdi.

Hva er katolsk humanisme? Hvorfor er den viktig, og hva skiller den fra andre former for humanisme? Dette er temaet for foredraget i katolsk forum torsdag 25. januar kl. 19.

Peder Kvaale Solberg er førstelektor ved NLA Høgskolen og prosjektleder for St. Johannes katolske bibelskole som starter opp i Bergen høsten 2018. Han har siden 2012 vært en av to redaktører for Segl. Katolsk årsskrift for religion og samfunn (St. Olav forlag).

Velkommen! Som vanlig finner møtet sted i menighetslokalet til St. Olav kirke, Botnegaten 22 i Tønsberg. Etter foredraget severes en enkel kveldsmat før det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. 
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter).