Nytt lys på rundkirken i Tønsberg tirsdag 19. september 2023

Tønsbergs opprinnelige St. Olav kirke, den store rundkirken i byen – i dag en ruin ved Tønsberg og Færder bibliotek – er tema når professor Bjørn Bandlien fra Universitetet i Sørøst-Norge holder foredraget «Nytt lys på rundkirken i Tønsberg» tirsdag 19. september kl. 18.00 i Tønsberg og Færder bibliotek. Arrangementet er gratis, ingen påmelding.

Biblioteket beskriver foredraget slik:

Den gåtefulle rundkirken, Olavskirken, i Tønsberg har til nå vært nærmest ukjent utenfor Norge. En gruppe eksperter fra både inn- og utland ble derfor invitert til å forske på rundkirken: Er den så unik som vi liker å tro? Hvem kan ha bygget den, og hvorfor akkurat i Tønsberg på slutten av 1100-tallet?

En viktig inspirasjonskilde har vært Gravkirken i Jerusalem. Bjørn Bandliens ferske bok heter derfor Jerusalem in Viken. Den skal gjøre rundkirken vår kjent også for et internasjonalt publikum. Med utgangspunkt i boka vil Bandlien presentere noe av det som er nytt, og noe av det forskerne fortsatt lurer på.

Trenger du skyss til kirken?

  1. Trenger du skyss til kirken søndag formiddag eller vet du om noe som trenger det?
  2. Eller kan du ta med deg en eller flere ekstra i bilen på vei til kirken? I så fall er det flott om du kan stå på vår liste over dem vi kan ringe til når noen trenger skyss.
  3. I begge tilfeller: Ta kontakt med diakon Sigurd Hareide som går gjennom listen over hvem som tilbyr skyss til kirken. Enten e-post: Sigurd.Hareide@katolsk.no eller mobiltelefon: 975 21 845
    Mer informasjon kommer senere i september.

Caritaskafé torsdag 28. september

Det blir ny caritaskafé torsdag 28. september:
Vi starter med messe kl. 12.00.
Deretter blir det hyggelig samvær med enkel bevertning i menighetslokalet. 

Etter ønske fra mange vil Per Evtun fortsette der han slapp 25. mai med foredraget «Fra den barmhjertige samaritan til moderne sykehus».

VELKOMMEN TIL HYGGELIG FORMIDDAGSMØTE!