Caritasmøte torsdag 26. januar

Caritasmøte 26. januar kl. 12.00:
Torsdag 26. januar er det igjen tid for caritasmøte!
Vi starter med messe kl. 12.00, og fortsetter
i menighetshuset med kaffe og noe å bite i etterpå.

Ola Breivega holder det spennende foredraget REFORMASJONEN I NORGE

Det Herrens år 1537 er ulykkenes år i norsk historie. Av fatalitetene som rammet Norge da, var reformasjonen den verste, vil vel de fleste katolikker mene. Et fullstendig uforberedt folk ble påtvunget Martin Luthers teologi og kirkeordning med dansk våpenmakt. Men to andre ulykker kom i samme slengen. Det norske riksrådet, en forsamling av verdslige og geistlige stormenn, ble fortrengt av det danske. Og det gamle norske skriftspråket, som erkebiskopen Nidaros var den siste til å bruke, ble erstattet av det danske som riksspråk i Norge.

Messe i kirken kl. 12.00.
Bevertning og hyggelig sammenkomst før foredraget.

VELKOMMEN TIL NYTT CARITASÅR!
Program for våren 2023.

Språkkaféen starter opp igjen 16. januar

Caritasgruppen i menigheten vår har Språkkafé i menighetslokalet hver mandag kl. 18.00 – 20.00. Mandag 16. januar er første gang i 2023.

Dette er for deg som ønsker å øve deg på å snakke norsk. Vi sitter i små grupper og samtaler om et tema som norsktalende lærer gir.

Kaffe/te og enkel servering.

Spørsmål kan stilles til Oddbjørg Alise Dahle (413 35 684)

Messetider i januar 2023

SØNDAGER:  
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
tamilsk: 1. januar kl. 13.00
kroatisk: 22. januar kl. 16.00
vietnamesisk: lørdag 28. januar kl. 14.00

HVERDAGER:
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag – flyttet fra onsdager)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

Merk: 
– søndag 1. januar: Guds hellige mor Maria – høymesse kl. 11.00.
onsdag 4. januar, kl. 18: rekviemmesse for pave Benedikt XVI som døde 31. desember 2022 (se minneord fra biskop Eidsvig, lest i messen 1. januar)
fredag 6. januar, messe kl. 18: Herrens åpenbaring (høytidsdag – feires med røkelse)
søndag 8. januar: Herrens dåp – høymesse kl. 11.00 m/julespill, etter messen er det juletrefest i menighetslokalet.

 

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Messer i julehøytiden 2022

[31.12. Oppdatert med messe på tamilsk 1. januar]
Julaften – lørdag 24. desember:
 Midnattsmesse kl. 23.00 (med røkelse) (OBS! Ingen aftenmesse kl. 18.00!)
1. juledag – søndag 25. desember: 
– Messe på polsk kl. 09.00
– Julehøymesse på norsk kl. 11.00
– Messe på kroatisk kl. 16.00
2. juledag – mandag 26. desember:
– Messe på vietnamesisk kl. 14.00
Fra tirsdag 27. til lørdag 31. desember: 
– Aftenmesse kl. 18.00 i kirken
– NB! Kirkekoret synger fra 17.30 til messen starter kl. 18 fredag 30. desember, dagen da festen for den hellige familie feires i år (siden 1. juledag er på en søndag)
Nyttårsdag – søndag 1. januar 2023:
– Messe på polsk kl. 09.00
– Høymesse på norsk kl. 11.00 (med røkelse)
– Messe på tamilsk kl. 13.00

[Messetider for adventstiden/før 24.12. HER]

GI EN JULEGAVE til St. Olav kirke og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!