Olsok i Tønsberg 29. juli 2021

Høytiden for St. Olav, Norges evige konge og vår kirkes vernehelgen, feires med følgende program i Tønsberg i år:
18.00: Høymesse i St. Olav kirke
Påmelding via billett.katolsk.no eller ved registrering på stedet.

20.00: Sagavandring/kirkevandring fra Domkirken kl. 20
– ledet av konservator Cecilia Gustavsen (Slottsfjellsmuseet) og førstelektor Sigurd Hareide (Universitetet i Sørøst-Norge) som avsluttes …

22.00: … med felleskirkelig gudstjeneste (completorium etter Den norske kirkes ordning) i Rundkirken ved biblioteket (den historiske St. Olavskirken) med St. Olav kirkekor. Liturger: Sokneprest Jan Terje Christoffersen og bydiakon Tonie Steffensen (Den norske kirke).

Be for oss, Hellig-Olav, Norges evige konge! (Bilde av St. Olav-statuen i St. Olav kirke, Tønsberg)