Informasjon om nye messeledd til påsketiden

INFORMASJON OM NYE MESSELEDD TIL PÅSKETIDEN FINNES HER
Det er en fordel om alle i menigheten får lyttet litt til dette nå før påsketiden begynner.