MESSE MED JULESPILL

Søndag 7.januar i høymessen kl 1100: Julespill i messen og litt ekstra opplegg for barna. Messen er som vanlig for alle.

JULESPILLET: 7.januar 2024 i 11-messen

Denne julens julespill foregår som tidligere i høymessen i begynnelsen av januar.

Det er førstekommunionsgruppen og en del andre barn i katekesen som har ansvar for denne i år som i fjor.
HER er informasjon til de som skal være med.