Gudstjenestetider i den stille uke og påsken 2022

Melding fra Oslo katolske bispedømme:
Messeplikten gjeninnføres (melding også på polsk i lenken)

Palmesøndag, 10. april
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon
13.00 messe på filippinsk/engelsk
15.00 messe på litauisk

Mandag, 11. april
08.00 messe i kapellet
Tirsdag, 12. april
Ingen messe! (Oljevigselsmesse i Oslo)
Onsdag, 13. april
17.00 anledning til skriftemål
18.00 aftenmesse

Skjærtorsdag, 14. april (innsamling av fastebøsser)
18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd,
deretter agapemåltid i menighetslokalet
20.00 felles tilbedelse på norsk
20.30 tilbedelse på engelsk
21.00 på polsk
21.30 på vietnamesisk

Langfredag, 15. april
10.30 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.00 retrett og skriftemål på vietnamesisk
15.00 feiring av Herrens lidelseshistorie
16.30 økumenisk korsvandring fra torget

Påskeaften, lørdag 16. april
(11.00 – 12.00 velsignelse av påskemat)
22.00 påskevigilien

Påskedag, søndag 17. april
09.00 messe på polsk
10.30 laudes
11.00 høymesse på norsk

2. påskedag, mandag 18. april
11.00 messe i kirken
13.30 messe på vietnamesisk

Tirsdag – lørdag i påskeoktaven
18.00 aftenmesse