Minneplaten for pater Lauritz Nielssøn SJ


Avduket av ambassaderåd Gina Kazlauskiené, Litauens ambassade til Norge, og velsignet av biskop Bernt Eidsvig på firehundreårsdagen for Lauritz Nielssøns død, 5. mai 2022.

Velsignelsesbønnen biskop Eidsvig ba før han stenket minneplaten med vievann:

Herre, vi takker deg for din tjener Lauritz Nielssøn
som utrettelig arbeidet for å bringe Den katolske kirke tilbake til Norden.
Gi at vi som minnes hans liv og gjerning,
ved din nådige hjelp må få inspirasjon til vårt virke
i Kirken og i samfunnet.
Velsign ☩ denne minneplate,
og la den for oss og alle som ser den
være en stadig påminnelse om utholdenhet, troskap og mot
i tjenesten for Gud og verden.
Ved Kristus, vår Herre.


Forbønner ved rekviem for Lauritz Nielssøn 5. mai 2022