Caritasmøte torsdag 24. november

Caritasmøte 24. november kl. 12.00:

Ola Breivega holder  foredrag om REFORMASJONEN I NORGE

Det Herrens år 1537 er ulykkenes år i norsk historie. Av fatalitetene som rammet Norge da, var reformasjonen den verste, vil vel de fleste katolikker mene. Et fullstendig uforberedt folk ble påtvunget Martin Luthers teologi og kirkeordning med dansk våpenmakt. Men to andre ulykker kom i samme slengen. Det norske riksrådet, en forsamling av verdslige og geistlige stormenn, ble fortrengt av det danske. Og det gamle norske skriftspråket, som erkebiskopen Nidaros var den siste til å bruke, ble erstattet av det danske som riksspråk i Norge.

Messe i kirken kl. 12.00. 

Bevertning og hyggelig sammenkomst før foredraget

VELKOMMEN