Språkkaféen har avsluttet for sommeren

Språkkafeen som i vår har vært i biblioteket i byen, har avsluttet for sommeren.