Finansiering av ny menighetssal og nytt tårn for St. Olav kirke

Ny menighetssal og nytt klokketårn for St. Olav kirke må i stor grad finansieres av menigheten selv. Jo flere som bidrar med faste beløp over en periode, jo mindre må vi låne for å realisere prosjektet.

Støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt – informasjonsark delt ut i kirken fra november 2020.

Vi er allerede lovet et godt bidrag fra Bonifatiuswerk i Tyskland som mange ganger har støttet norske, katolske menigheters byggeprosjekter og stadig gjør det. Forhåpentlig kan også Oslo katolske bispedømme bidra etter hvert, men en stor del av det totale beløpet prosjektet koster, må vi finansiere ved egne innsamlede midler og ved å låne i banken. Bygningskomiteen arbeider nå med tegninger for å få detaljpris for prosjektet og konkretisere finansieringsplanen. I mellomtiden ønsker vi å bygge opp så stort som mulig byggefond.

Du kan gi penger til byggeprosjektet på ulike måter, små og store beløp:

1. Faste gaver med skattefradrag: 
Menighetens finansråd har i mars bestemt at fra 2020 vil alle gaver fra faste givere gå til kirkens byggefond. Vi oppfordrer alle som har anledning til å gi fast til kirken via ordningen Oslo katolske bispedømme administrerer. Da kan man få skattefradrag på opptil 50 000 kr. En bestemmer selv hvor mye og hvor ofte en vil gi regelmessig.
Her er Avtalegiroskjema for gaver til St. Olav TØNSBERG.
En kan også lese mer om ordningen her og ta kontakt med bispedømmet via epost. Det er veldig viktig at de som vil gi til St. Olav, TØNSBERG, sier fra om det når de melder seg på ordningen. Skjema ligger også i kirken og menighetskontoret kan sende inn til bispedømmet om du leverer der.

2. Faste gaver og andre gaver til menigheten uten skattefradrag:
Om en gir fast eller på andre måter direkte til menighetens byggekonto, betaler en som vanlig direkte, men får ikke skattefradrag for bidraget.
St. Olav kirkes byggekonto: 1506.35.19070 (DNB)

3. Vippsnummer byggefond:
92260