Om St. Olav menighet og kirke

St. Olav menighet tilhører Oslo katolske bispedømme, ett av tre norske bispedømmer. Som verdensomspennende kirke under ledelse av paven og bispekollegiet, består Den katolske kirke av ca. 3000 bispedømmer, spredt over hele verden. Menigheten i Tønsberg reflekterer dette mangfoldet med medlemmer som har bakgrunn fra 84 nasjoner. Samtidig viderefører vi som katolsk menighet i Norges eldste by arven fra den kirken som brakte kristendommen til landet for tusen år siden, som ble forbudt ved innføringen av reformasjonen i 1537, og som vendte tilbake til Norge på midten av 1800-tallet. I Tønsberg og Vestfold går Den katolske kirkes nyere historie tilbake til 1928 da det katolske sykehuset, St. Olavs klinikk, ble etablert. Fra 1929 ble den hellige messe feiret i sykehusets kapell. St. Olav kirke ble vigslet i 1958. Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav. Se bilder fra korsveien i kirken. Her er en side med bilder av kirkens helgenstatuer.

Klosterlasse 1622-2022 – markering av firehundreårsminnet for pater Lauritz Nielssøn SJs død