Velkommen …

… til hjemmesiden for St. Olav katolske kirke i Tønsberg! I menyene finnes det informasjon om ulike sider ved menighetens liv. Her under INNLEGG vil siste versjon av søndagsbladet og eventuelt andre nyheter legges ut.

Legg igjen en kommentar