Resultatet av menighetsrådsvalget 3. juni 2018

Følgende seks kandidater ble valgt inn i menighetsrådet (i alfabetisk rekkefølge):
1. Tomasz Piotr Adamski
2. Gunnhild Bærø
3. Maria Teresa Bratteli
4. Ellinor Maria Hilberg
5. Beata Margielewska
6. Mai Nguyen
Valgkomiteen har bestått av

Sr. M. Karolina Bogoczova,
Anne-Rigmor Stock Evje og
Phuong Le Thien

Caritaskafé 31. mai

Vi starter som vanlig med messe kl. 12.00.  Etterpå blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.  I tillegg vil Per Evtun holde et foredrag under temaet «Mer om kristen kunst i Roma».

Håper så mange som mulig har anledning til å møte til et hyggelig samvær og et spennende foredrag.

Les mer om den lokale Caritas-gruppen her.