Ny kirkeklokke velsignes lørdag 9. mars

Lørdag 9. mars kl. 14 finner en stor begivenhet sted i vår menighet. Da velsigner biskop Bernt Eidsvig vår nye kirkeklokke og feirer den hellige messe. Alle katekesebarn og – ungdom deltar, og alle andre som har anledning til å være tilstede er hjertelig velkommen til en historisk begivenhet.

Program for dagen:
– 14.00 Alle samles utenfor kirken, og biskopen velsigner den nye klokken der.
– Deretter feirer biskop Bernt Eidsvig den hellige messe i kirken.
– Ca. 15.30 er det en enkel mottakelse for alle i Misjonshuset som vi for tiden leier til katekese (Svend Foyns gate 19, 3112 Tønsberg).
– Mottakelsen varer ca. en time, og deretter har barn og ungdom katekese til ca. 18.00.

Den nye klokken, Norbert, rett etter at den ble støpt hos Olsen Nauen Klokkestøperi, før den er pusset blank. (Les mer om klokkeinskripsjonen nederst i artikkelen.) Foto: Olsen Nauen Klokkestøperi

Om Elisabeth – den gamle klokken
På grunn av problemer med konstruksjonen i det gamle kirketårnet er det nå flere år siden klokkeklangen har kalt oss til messen og ringt for de døde som begraves fra vår kirke. Da den gamle kirkeklokken første gang ble ringt med påskenatten 1990, var det minst 450 år siden sist det lød klokkeklang fra en katolsk kirke i Tønsberg (jf. Per Evtun: Ad Dei Gloriam. 50-års jubileumsskrift for St. Olav kirke Tønsberg, 2008). Den gamle klokken fra 1990 på hele 345 kg ble velsignet av biskop Gerhard Schwenzer og fikk navnet Elisabeth (etter den hellige Elisabeth av Ungarn, 1207-1231 ) for å hedre St. Elisabeth-søstrene som var så viktige for etableringen av vår menighet etter reformasjonen, og som fortsatt betyr så mye for oss.

Både den gamle klokken og den nye klokken er støpt av Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg, Norges eneste klokkestøperi. (Les mer om inskripsjonen nederst i artikkelen.) 

Kirkeklokken Elisabeth fra 1990 har blitt pusset opp hos Olsen-Nauen klokkestøperi etter å ha hengt ute under åpen himmel i mange år. Foto: S. Hareide.

Om Norbert – den nye klokken
Etter Solveig Johnsborg Kronens død (1919-2019) fikk menigheten en større gave. Det ble bestemt at den skulle inngå som et første, store bidrag til en ny kirkeklokke og slik også hedre hennes minne som var så musikalsk. Den nye klokken på 200 kg er laget for å klinge vakkert sammen med den gamle. I likhet med den gamle vil også den nye få navn knyttet til en orden som har vært viktig for det katolske kirkelivet i Tønsberg. Denne gangen går vi lenger tilbake i historien og kaller klokken opp etter den hellige Norbert av Xanten (ca. 1080-1134), grunnleggeren av den ordenenen som holdt hus ved Nordens største rundkirke, St. Olav kirke i middelalderens Tønsberg.

Ordenen St. Norbert grunnla kalles norbertinere etter sin grunnlegger eller premonstratensere etter stedet Prémontré nord i Frankrike der ordenen fikk sitt moderhus (les om ordenen her). Premonstratenserne er kjent for sin vakre liturgi, og det passer fint i vår musikkglade menighet, samtidig som oppkallingen også knytter oss til våre historiske røtter i byen. Også det runde hjørnet i den nye menighetssalen vil minne oss på vårt forhold til St. Olav rundkirke og norbertinerne/premonstratenserne.

Klokken Norbert før den er pusset blank. Denne siden har Kristus-monogrammet med alfa og omega som symbol og innskriften: Sancte Norberte, ora pro nobis! (Hellige Norbert, be for oss!)
Foto: Olsen Nauen Klokkestøperi.

Bønn ved klokkevelsignelsen
Ved klokkevelsignelsen ber biskopen:
Evige, allmektige Gud,
i skapelsens morgen lød din stemme i menneskets ører,
og du kalte ham til et liv i samfunn med deg.
Det uutsigelse sa du til ham,
det frelsesbringende viste du ham.
Du befalte din tjener Moses å bruke trompeter av sølv for å samle ditt folk,
og det er til din ære at klokker i bronse kaller folket sammen til bønn i din Kirke.
Velsign denne nye klokke som vies til deg.
La alle de troende som hører den ringe,
løfte sine hjerter til deg og skynde seg til ditt hus,
hvor de erfarer Kristi nærvær,
hører ditt ord og skjenker deg sin tilbedelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Om klokkeinskripsjonene
Begge klokkene har inskripsjon på latin. Den nye klokken har inskripsjon på begge sider, mens den gamle bare har inskripsjon på den ene siden. Til gjengjeld er inskripsjonen på den gamle noe lenger enn den nye klokkens hovedinskripsjon.

Inskripsjonen på den gamle klokken, Elisabeth:
MIHI NOMEN EST ELISABETH
KETILLUS PAROCHUS ME DESIDERAVIT
FIDELES PAROECIÆ SANCTI OLAVI
TUNSBERGENSIS ME DEDERUNT
GERHARDUS EPISCOPUS ME BENEDIXIT
PRIMUM TINNIVI IN MISSA VIGILÆ
PASCHALIS A.D. 1990
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

Oversettelse:
Mitt navn er Elisabeth
Kjell sokneprest ønsket meg
De troende i Sant Olav menighet i Tønsberg forærte meg
Biskop Gerhard velsignet meg
Jeg ringte første gang i påskevigiliemessen A.D. 1990
Velsignet være Herrens navn

Inskripsjonen på den nye klokken, Norbert:
MIHI NOMEN EST NORBERTUS
BERNARDUS EPISCOPUS ME BENEDIXIT
PRIMUM TINNIVI A.D. MMXXIV
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

Oversatt:
Mitt navn er Norbert
Biskop Bernt velsignet meg
Jeg ringte første gang i det Herrens år 2024
Velsignet være Herrens navn

Inskripsjonen på baksiden av den nye klokken,
sammen med Kristusmonogrammet med alfa og omega:
SANCTE NORBERTE, ORA PRO NOBIS!
(Hellige Norbert, be for oss!)

Minneplate på bakkenivå
Den gamle klokken, Elisabeth, har hatt en enkel messingminneplate festet på tårnet på bakkenivå med følgende innskrift:
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Josef Peveri ble med en større gave
den første bidragsyter til denne klokke
som ble vigslet Pasjonssøndag 1990
og har følgende innskrift:
[gjengivelse av den latinske klokkeinskripsjonen over, uten oversettelse]

Når tårnet er ferdig, vil vi lage en ny minneplate på bakkenivå med opplysninger om begge klokkene og de første giverne.

Klokken Elisabeth har en blank side uten inskripsjon eller symbol. Foto: S. Hareide.
Messetider for mars 2024

[NB! Fra første søndag i februar innførte vi «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» som vil ha en full kalender for måneden med alle messer og planlagte aktiviteter. Månedsbladet deles ut i kirken og vil bli publisert her på hjemmesiden]

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 25. mars]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 3. mars kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
10. mars kl. 13.00
– vietnamesisk: 17. mars kl. 13.30
– kroatisk: 25. mars kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– lørdag 9. mars: Katekesemesse kl. 14.00 v/ biskop Bernt Eidsvig en med velsignelse av kirkeklokken og enkel mottakelse i Misjonshuset som vi leier
tirsdag 19. mars: Den hellige Josef. Jomfru Marias brudgom – aftenmesse kl. 18 (festdag)
– langfredag 29. mars: (faste- og abstinensdag) 
egen oversikt for den stille uke finnes i Månedsbladet og publiseres senere her på hjemmesiden

HVERDAGER:
– mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
– KORSVEI KL. 17.30 HVER FREDAG I FASTETIDEN!
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Informasjon om valg til menighetsråd i St Olav kirke i Tønsberg

Det skal være valg til nytt menighetsråd i første halvdel av juni.

Valgkomiteen består av Ewald Nebelung (926 11 456), Øyvind Oppegård (413 61 909) og Gunnhild Bærø (404 08 311).  Vi skal i tiden framover arbeide med å finne personer som ønsker, og har mulighet til å stille til valg.

Kort kan vi si at menighetsrådets hovedoppgave er å støtte presten i det pastorale arbeidet. Vi kan nevne arbeid blant barn og unge som katekese og AKUTT. Vi har en Caritasgruppe som har kafe med foredrag/underholdning en gang i måneden. Vi har en besøkstjeneste som besøker syke og gamle. Andre grupper vi har i menigheten er Marialegionen og lekfransiskanerne. Dessuten har vi et kirkekor som deltar ved søndagsmessen og andre arrangement der det er ønskelig. Vi har messer på flere ulike språk der menighetsrådet bør bidra til å binde sammen alle katolikker på tvers av språk og kultur.

Du må ikke delta i alle disse gruppene, men du må være opptatt av hvordan det går med dem ved å ta kontakt, og spørre om de trenger hjelp og støtte til noe. Dersom de trenger det, er det menighetsrådets oppgave å bidra med slik støtte og hjelp.

Hva ønsker vi av deg som vil stille til valg?

Det viktigste i første omgang er at du ønsker å gi av din tid og dine krefter til kirkens arbeid. Det betyr kanskje at du i en periode vil prioritere dette arbeidet høyt.

Vi kommer til å spørre dere ved direkte henvendelse. Det er også fint om du kan melde deg selv dersom du tenker at dette er noe du kan bidra med.

Med hilsen
Valgkomiteen

Les også Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme.