Nylansering av St. Frans’ skrifter 3. oktober

Velkommen til nylansering av St. Frans’ skrifter i Oslo, 3. oktober. Mer informasjon om arrangementet her.