Spørreskjema om pastorale behov i bispedømmet

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende? Alle troende kan bli med på å hjelpe arbeidsgruppen med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (link under). Undersøkelsen er anonym.

Spørreskjema: Kartlegging av pastorale behov i Oslo katolske bispedømme

Messetider uke 42

Ordinære messetider for ukedager denne uken og søndag 22. oktober (se messetider), men IKKE messe fredag 20. oktober.
Merk ellers at onsdag 18. oktober er FESTEN FOR EVANGELISTEN LUKAS (messe til ordinær tid for onsdager, kl. 18).

Oppdatert 20/10: Katolsk forum mandag 23. oktober: Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen?

Reformasjonen kom til Norge i 1537. Ikke alle tok imot det protestantiske tankegodset med glede. I den katolske oppstanden som tok til på 1550-tallet, sto Vestfold og Tønsberg sentralt. Fra Tønsberg kom også Klosterlasse (Lauritz Nielssøn), jesuitten som under den katolske motreformasjonen ledet motstanden mot reformasjonen i Skandinavia. I 2017 markerer katolikker og lutheranere sammen at det har gått 500 år siden reformasjonens begynnelse. Høgskolelektor Sigurd Hareide ved Høgskolen i Sørøst-Norge, forteller om de som ville det annerledes. Forfatter Ola Breivega blir intervjuet om sin aktuelle historiske roman, «Lutheri! Magister Kristofers memoarar» (Efrem forlag 2017), med handling fra motreformasjonens Tønsberg og Skandinavia.

Arrangementet skjer i samarbeid mellom Tønsberg kirkeakademi, Katolsk forum og Tønsberg domprosti.
Sted: Solvangkirken
Kr. 100,- i inngangspenger ved dette samarbeidsarrangementet