Spørreskjema om pastorale behov i bispedømmet

Biskop Bernt Eidsvig har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende? Alle troende kan bli med på å hjelpe arbeidsgruppen med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen (link under). Undersøkelsen er anonym.

Spørreskjema: Kartlegging av pastorale behov i Oslo katolske bispedømme