Messetider for april 2024

[NB! Fra første søndag i februar innførte vi «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» som vil ha en full kalender for måneden med alle messer og planlagte aktiviteter. Månedsbladet deles ut i kirken og vil bli publisert her på hjemmesiden]

ENDRING publisert 16.4.: messen fredag 19. april er flyttet fra kirken til St. Elisabethsøstrenes kapell kl. 08 på morgenen.

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 7.4. og 21.4. og 8.4. ]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 7. april kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
14. april kl. 13.00
– vietnamesisk: 21. april kl. 13.30
– kroatisk: 28. april kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– mandag 8. april: Herrens Bebudelse – aftenmesse kl. 18.00 [røkelse benyttes]

HVERDAGER:
– mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (19.4. flyttes den til 08.00 hos St. Elisabethsøstrene) (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag kveld)
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!