Fasteretrett på polsk og norsk 16.-18. mars

Pater Hallvard Hole OFM leder retrett i St. Olav kirke, Tønsberg:

Fredag 16. mars:
16.30         Korsvei på polsk
16.50         Foredrag på polsk
17.00         Skriftemål
17.30         Korsvei på norsk
18.00         Messe på norsk
19.00         Foredrag på norsk
20.00         Kveldsmat

Lørdag 17. mars:
10.00         Anledning til individuelle samtaler/skriftemål
13.00         Foredrag på norsk
14.00         Lunsj
15.30         Foredrag på polsk
16.15         Tilbedelse på polsk
17.00         Tilbedelse i stillhet og anledning til skriftemål
18.00         Messe på norsk

Søndag 18. mars:
08.00         Skriftemål på polsk
09.00         Messe på polsk og kirkekaffe

10.30         Laudes på norsk
11.00         Høymesse på norsk og kirkekaffe

Last ned programmet som pdf-fil her: Fasteretrett, Av tro til tro.