Messetider for den stille uke og påsken 2018

Palmesøndag, 25. mars
(HUSK SOMMERTID!)
09.00 messe på polsk
10.30 laudes (uke 2)
11.00 HØYMESSE med palmevigsel og prosesjon

Mandag 26. mars: 18.00 aftenmesse
Tirsdag 27. mars: 08.00 messe i kapellet
Onsdag 28. mars: 17.00 anledning til skriftemål, 18.00 aftenmesse med tilbedelse

Skjærtorsdag, 29. mars
18.00 AFTENMESSE til minne om Herrens nattverd
(kollekt til Caritas – ta med fastebøssene her eller annen dag)
19.30 agapemåltid i menighetslokalet
20.00 felles tilbedelse på norsk
20.30 tilbedelse på engelsk
21.00 på vietnamesisk
21.30 på polsk

Langfredag, 30. mars
11.00 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.00 retrett på vietnamesisk
15.00 LANGFREDAGSGUDSTJENESTE med tilbedelse av korset
(kollekt til Det hellige land)
16.30 korsveiandakt i kirken

Påskeaften, lørdag 31. mars
11.00, 11.30 velsignelse av påskemat
22.00 PÅSKEVIGILIE (påskenattsmesse)

Påskedag, søndag 1. april
09.00 messe på polsk
10.30 laudes
11.00 HØYMESSE på norsk
14.00 messe på litauisk
16.00 messe på kroatisk

2. påskedag, mandag 2. april
11.00 messe i kirken

Tirsdag 3. april: 18.00 aftenmesse
Onsdag 4. april: 18.00 aftenmesse med tilbedelse
Torsdag 5. april: 08.00 messe i kapellet
Fredag 6. april: 18.00 aftenmesse

Lørdag 7. april: 18.00 søndagsmesse
Søndag 8. april, 2. søndag i påsketiden: Vanlige messetider for søndag
– årsmøte for St. Olav menighet under kirkekaffen etter høymessen