Årsmøte etter messen søndag 8. april

Som tidligere nevnt i søndagsbladet blir det årsmøte for St. Olav menighet etter høymessen søndag 8. april. Møtet starter raskt etter messen og finner sted i menighetssalen.

Menighetsrådet informerer om:
– menighetsrådets arbeid siste år
– kontordrift
– vaktmestertjenesten
– planer
– utbyggingsplanene
– økonomi

Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Spørsmål kan også leveres på forhånd.

Menighetsrådet håper mange prioriterer årsmøtet. Det tar neppe mer enn ca. en time totalt.