Bønn på kirkegården søndag 4. november

Besøket på Solvang kirkegård (Tønsberg nye kirkegård) med bønn for de døde blir IKKE etter messen allesjelersdag (fredag 2. november) slik det står i søndagsbladet, men etter høymessen søndag 4. november.

Kirken oppfordrer alle troende til å besøke en kirkegård og be for de døde, særlig i løpet av de åtte første dagene i november (1.-8. november).

Vi minner om at det er messe kl. 18 både torsdag 1. november (allehelgensdag) og fredag 2. november (allesjelersdag).