Velkommen til katekese i St. Olav kirke skoleåret 2019-20

Katekeseoppstart for alle barn fra 1. til 8. klasse er 14. september kl. 11.  

Katekeseoppstart for ungdom født i 2005 (9. klasse) som skal konfirmeres våren 2020 er 7. september.

All informasjon om katekesen med datoer og klokkeslett for hele året  i egen meny for katekese.