Søndagsmesse fra St. Joseph kirke 3. mai

Også søndag 3. mai er det videooverføring av høymessen fra St. Joseph kirke kl. 11.00.  Følg med fra forsiden til katolsk.no eller katolsk.no’s Facebookside.

Se tidligere informasjon om åpen kirke og kontakt med prest i St. Olav kirke, Tønsberg, her.

Les om byggeprosjektet her, og støtt det gjerne økonomisk nå.