Biskop Eidsvigs brev om messeplikten og påskeplikten

Biskop Eidsvig kunngjorde i et brev til de troende 2, mai at messeplikten fortsatt er midlertidig opphevet, at påskeplikten kan oppfylles helt til festen for det hellige kors (14. september), og at det arbeides med løsninger for messer fra 7. mai med maksimalt 50 tilstede.
Brevet kan leses i sin helhet her.