Messetider 29. juni og i hele juli

SØNDAGENE 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli:
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631)
– 09.00 messe på norsk
– 11.00 messe på norsk
– etter 12.30: eventuelle messer på andre språk ikke avklart, men ingen messer på polsk i juli i Tønsberg
– NB! Ingen messer på lørdager i juli

MESSER  UKEDAGENE: 
Ingen påmelding på forhånd, kun registrering ved fremmøte.
– kl. 18 mandag 29. juni: høymesse på festen for Peter og Paulus (HØYTID)
– kl. 18 tirsdag til fredag hver uke
– kl. 18 onsdag 29. juli: høymesse på olsokdagen, Olav den hellige (HØYTID)