Ny facebookløsning for St. Olav menighet

Menighetsrådet har bestemt at St. Olav menighet skal gå over fra en intern, lukket facebookgruppe – slik vi har hatt så langt – til en åpen facebookside. Det som publiseres i en intern gruppe kan bare sees av dem som er medlemmer, men på en åpen side kan alle som bruker internett se det som publiseres, selv de som ikke ellers bruker Facebook. De fleste katolske menigheter har nå åpne facebooksider, og det er gledelig at St. Olav menighet fra 28. juni 2020 også har det. Gå til facebooksiden her.

I forbindelse med overgangen til ny facebookløsning vil menighetsrådet rette en stor takk til Christian Christiansen som helt siden starten i 2015 har lagt ned mye arbeid i å administrere gruppen som mange har satt stor pris på.

I tillegg til at alle som bruker internett kan finne den nye facebooksiden, kan følgende forskjeller og fordeler nevnes:
– I stedet for å være medlem av en gruppe, som i den gamle løsningen, kan en «like» den nye facebooksiden og «følge» den ved å trykke på knappene under sidens hovedbilde. Da får en varsler når noe publiseres. 
– Når det er viktige, offentlige arrangementer, kan en opprette et arrangement i facebooksidens navn (f.eks. foredrag i katolsk forum, internasjonal dag o.l.) og mye lettere gjøre dem kjent for allmenheten.
– De som publiserer på siden, gjør det anonymt med sidens offisielle bilde.
  
Sogneprest og menighetsråd er øverste ansvarlige for facebooksiden. En redaksjongruppe som ledes av Øyvind Olav Oppegård har ansvaret for den daglige drift av siden (andre medlemmer er kantor Terese Ranek og redaktør for hjemmesiden, Sigurd Hareide). Viktige nyheter fra menighetens hjemmeside tonsberg.katolsk.no vil bli publisert på facebooksiden. Hjemmesiden er fortsatt, sammen med søndagsbladet, menighetens hovedkanal for informasjon til medlemmene.