Om pave Frans i kirkeakademiet mandag 14. september

Tønsberg kirkeakademi inviterer til spennende foredrag mandag 14. september kl. 19 i Tønsberg domkirke (gratis for medlemmer/kr. 100,- for ikke-medlemmer):

Janne Haaland Matláry innleder om
PAVE FRANS: HVEM ER HAN, HVA VIL HAN?
Fra kirkeakademiets introduksjon til møtet:
Som universitetslærer, statsviter, politiker og spaltist, er professor dr. philos ved UiO, Janne Haaland Matláry, en kjent stemme i samfunnsdebatten. Som rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og som medlem av Det pavelige akademi for sosialvitenskapene, har Haaland Matlary også inngående kunnskap om Pave Frans og hans virke som leder av kristenhetens største trossamfunn. Da Jorge Maria Bergoglio i 2013 ble valgt til pave etter Pave Benedikts overraskende avgang og tok navn etter den hellige Frans av Assisi (1182 – 1226), fikk dette oppmerksomhet langt utover Den romersk-katolske kirke. For første gang valgte Den katolske kirke en pave utenfor Europa. Hans gjerning er blitt møtt med både begeistring og skepsis. Janne Haaland Matlary tar oss på innsiden av debatten og hva som preger Pave Frans enestående gjerning.

Les hele høstprogrammet til kirkeakademiet her.