Konsekvenser av smittvernbestemmelser for barne- og ungdomsarbeidet i januar

Alt av barne- og ungdomsarbeid utgår i januar bortsett fra nettmøte for konfirmanter:

Det blir ikke familiemesser, ikke Tweensgruppe og ikke Ungdomsgruppa (AKUTT).
 
Det blir IKKE undervisning for førstekommunikanter lørdag den 9. januar, men sr. Karolina kommer til å sende ut oppgaver til førstekommunikantfamiliene. Dette vil komme på e-post. Varsel kommer på sms. Det er ikke sikkert opplegget er klart innen lørdag 9. januar, men det kommer så fort det er klart. Førstekommunikantene må ha gjort oppgavene de får innen katekesen i februar.
 
MEN: Det blir konfirmantundervisning på Zoom  for konfirmanter med foresatte denne måneden; i januar.  (De som ikke kan den 9. januar, som er den opprinnelige datoen for undervisningen, kan ha undervisning lørdagen etter, den 16. januar. Katekesekoordinator sender ut beskjed til konfirmanter og foresatte.)
 
VI HÅPER AT BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET KAN STARTE OPP I GJEN I FEBRUAR. Følg med på nettsida (her) og på Facebook-siden til menigheten.
 
For spørsmål: Ring Terese Ranek (tlf # 40451985)