Adventsaksjonen 2021 …

ADVENTSAKSJONEN 2021
AVLYSES FOR DENNE GANG
HAR DU HUSKET Å SJEKKE LODDENE DINE – ?
Det er fremdeles noen gevinster som ikke har blitt hentet (se bildet).

Vinnerloddene (bildet) er  X17, X19, J16 og J29. Ta med vinnerloddet ditt og hent på kontoret. Kontoret er som regel åpent fra klokken 10 – 14 mandag – fredag. Det er lurt å ringe på forhånd (tlf. 91795671).

AKUTT gjennomfører ikke adventsaksjon 19.12 pga. smittesituasjonen, men gi gjerne et bidrag likevel. Vipps til 92259 (St. Olav Tønsberg, Kirkekaffe), og merk bidraget «Advent». Les mer om adventsaksjonen HER.

Tusen takk for all støtte til årets adventsaksjon! 

Vennlig hilsen 
AKUTT

 

Hilsen ungdomsgruppa i menigheten, AKUTT