Velkommen til Taizé-kveld med alle menighetenes konfirmanter, kirkekor og organist

Du her hjertelig velkommen til å delta i en sang-andakt med Taize-musikk, bibellesninger, lystenning og bønn førstkommende lørdag (30.april)  kl 19:30. Søndagsmessen blir også feiret etter Taizé-andakten. Det hele er ferdig ca. kl 21:00.