Velkommen til markering av Klosterlasse 5. og 6. mai

Lauritz Nielssøn, «Klosterlasse»:
Tønsberg 1537-Vilnius 1622- Tønsberg 2022

Velkommen til markering av firehundreårsminnet for Klosterlasses død, 5.-6. mai 2022!

Minneplaten for Klosterlasse i St. Johannes-kirken, Vilnius

TORSDAG 5. mai – program i St. Olav kirke:
– 18.00 Pontifikal rekviemmesse
– 19.15 Avduking av minneplate utenfor kirken
Messen og avdukingen umiddelbart etterpå er åpne arrangementer.
Messen vil bli streamet på katolsk.no.
– ca. 19.45-21.15 Mottakelse i St. Olavs menighetslokale (innbudte gjester og enkel servering).  Mottakelsen er åpen for alle som deltar i messen, så langt det er ledige plasser i menighetslokalet.

Klosterlasse-komitéen:
Programmet for dagen og minneplaten har vært planlagt av en komité helt siden St. Olav menighet i juni 2019 arrangerte pilegrimstur til Vilnius og Litauen. Komitéen har bestått av Ola Breivega, Per Evtun, Erling Dahle, Sigurd Hareide og Ellinor Hilberg (sekretær, fra 2020). Gunnhild Bærø og Anne-Rigmor Stock Evje deltok i den første fasen av komitéens arbeid.

FREDAG 6. mai – fagseminar på Slottfjellsmuseet:
Klosterlasse og motreformasjonen i Skandinavia
Fagseminar med utstillingsåpning og bokpresentasjon på Slottsfjellsmuseet
Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid med Slottsfjellsmuseet og St. Olav forlag (program og påmelding på usn.no)

Universitetskirken St. Johannes i Vilnius der Klosterlasse – Lauritz Nielssøn fra Tønsberg – ble begravet i 1622 og der minneplaten for ham ble avduket av kong Harald V i 1998