Ministrantsøndag 30. oktober 2022

Vil du bli ministrant? Eller er du ministrant allerede?
Søndag 30. oktober er det ministrantsøndag etter 11-messen. Vi møtes i kirken kl. 12.30 og holder på til 15.00. Vi øver, spiser pizza og blir kjent som ministrantlag. Alle barn fra 3. klasse og ungdom i St. Olav kirke kan være med!

Send gjerne en e-post til voksenleder for ministrantene hvis du vil være med: Sigurd.Hareide@gmail.com
Les mer om ministrantlaget her.