Språkkaféen starter opp igjen 16. januar

Caritasgruppen i menigheten vår har Språkkafé i menighetslokalet hver mandag kl. 18.00 – 20.00. Mandag 16. januar er første gang i 2023.

Dette er for deg som ønsker å øve deg på å snakke norsk. Vi sitter i små grupper og samtaler om et tema som norsktalende lærer gir.

Kaffe/te og enkel servering.

Spørsmål kan stilles til Oddbjørg Alise Dahle (413 35 684)