Retrett i fastetiden på norsk og polsk

 1. På polsk: Fredag 3. til søndag 5. mars
  NB! Se eget program på tavla i menighetslokalet og i kirken

 2. På norsk: Lørdag 11. til søndag 12. mars
  v/ p. Andreas Rupprecht
  Lørdag 11. mars:
  – 10.45 Oppmøte/velkommen
  – 11.00 Foredrag 1
  – 12.00 Pause
  – 12.15 Foredrag 2
  – Spørsmål
  – 13.15 Lunsj
  – 14.00 Skriftemål
  – Avslutning med sakramental tilbedelse

Søndag 12. mars (3. søndag i fasten, år A)
– 11.00 Høymesse m/preken
– Ikke kirkekaffe!