Ministrantsøndag 12. juni – nye spesielt velkommen!

Det er ministrantsøndag 12. juni kl. 12.30-15.00.
Barna som mottok førstekommunion i mai er spesielt velkommen til å bli med i ministrantlaget vårt, men også andre barn og ungdommer som har lyst til å bli ministranter og har mottatt førstekommunion.
Les mer om ministrantlaget og hva vi gjør på ministrantsøndag her.

Messetider for juni 2022

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00 (NB! Det er ikke messe på polsk 26. juni og heller ikke i hele juli og august. Neste messe på polsk etter sommeren er 4. september.)
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 12. juni kl. 13.00
litauisk: søndag 12. juni kl. 15.00
vietnamesisk: søndag 19. juni kl. 13.30
kroatisk: søndag 26. juni kl. 16.00

* Pinsedag, søndag 5. juni: Internasjonal dag med salg av mat og underholdning etter høymessen kl. 11.00

Ukedager:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

 

Minneplaten for pater Lauritz Nielssøn SJ


Avduket av ambassaderåd Gina Kazlauskiené, Litauens ambassade til Norge, og velsignet av biskop Bernt Eidsvig på firehundreårsdagen for Lauritz Nielssøns død, 5. mai 2022.

Velsignelsesbønnen biskop Eidsvig ba før han stenket minneplaten med vievann:

Herre, vi takker deg for din tjener Lauritz Nielssøn
som utrettelig arbeidet for å bringe Den katolske kirke tilbake til Norden.
Gi at vi som minnes hans liv og gjerning,
ved din nådige hjelp må få inspirasjon til vårt virke
i Kirken og i samfunnet.
Velsign ☩ denne minneplate,
og la den for oss og alle som ser den
være en stadig påminnelse om utholdenhet, troskap og mot
i tjenesten for Gud og verden.
Ved Kristus, vår Herre.


Forbønner ved rekviem for Lauritz Nielssøn 5. mai 2022