Messetider i august 2021

Det er tillatt med 80 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for søndagsmesser.
Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

Søndagsmesser:
– lørdager kl. 18.00 på norsk
– søndager kl. 11.00 på norsk
– søndag 8. august kl. 13.00 på filippinsk/engelsk

Hverdager med messe:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
+ lørdager kl. 18.00 i kirken (søndagsmesse)

Neste messe på polsk i Tønsberg er søndag 5. september. Se Larvik (St. Frans menighet) på  billett.katolsk.no for messe på polsk.

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Olsok i Tønsberg 29. juli 2021

Høytiden for St. Olav, Norges evige konge og vår kirkes vernehelgen, feires med følgende program i Tønsberg i år:
18.00: Høymesse i St. Olav kirke
Påmelding via billett.katolsk.no eller ved registrering på stedet.

20.00: Sagavandring/kirkevandring fra Domkirken kl. 20
– ledet av konservator Cecilia Gustavsen (Slottsfjellsmuseet) og førstelektor Sigurd Hareide (Universitetet i Sørøst-Norge) som avsluttes …

22.00: … med felleskirkelig gudstjeneste (completorium etter Den norske kirkes ordning) i Rundkirken ved biblioteket (den historiske St. Olavskirken) med St. Olav kirkekor. Liturger: Sokneprest Jan Terje Christoffersen og bydiakon Tonie Steffensen (Den norske kirke).

Be for oss, Hellig-Olav, Norges evige konge! (Bilde av St. Olav-statuen i St. Olav kirke, Tønsberg)