Messetider for april 2024

[NB! Fra første søndag i februar innførte vi «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» som vil ha en full kalender for måneden med alle messer og planlagte aktiviteter. Månedsbladet deles ut i kirken og vil bli publisert her på hjemmesiden]

ENDRING publisert 16.4.: messen fredag 19. april er flyttet fra kirken til St. Elisabethsøstrenes kapell kl. 08 på morgenen.

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 7.4. og 21.4. og 8.4. ]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 7. april kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
14. april kl. 13.00
– vietnamesisk: 21. april kl. 13.30
– kroatisk: 28. april kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– mandag 8. april: Herrens Bebudelse – aftenmesse kl. 18.00 [røkelse benyttes]

HVERDAGER:
– mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (19.4. flyttes den til 08.00 hos St. Elisabethsøstrene) (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag kveld)
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Messetider i den stille uke og påsken 2024

[oppdatert 26.3. med messe på ukrainsk påskeaften, lørdag 30.3. kl. 18.30-20.30]
Palmesøndag, 24. mars
(aftenmesse lørdag 23. mars kl. 18.00 feires som palmesøndagsmesse)
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon [med røkelse]
16.00 messe på kroatisk

Mandag, 25. mars: 08.00 messe i kapellet
Tirsdag, 26. mars: Ingen messe! (Oljevigselsmesse i domkirken, Oslo)
Onsdag, 27. mars: 17.00 anledning til skriftemål, 18.00 aftenmesse

Skjærtorsdag, 28. mars (innsamling av fastebøsser)
18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd [med røkelse]
19.30 felles tilbedelse på norsk [NB! Rett etter messen]
20.00 tilbedelse på tamilsk
20.30 på polsk
21.00 på filippinsk/engelsk
21.30 på vietnamesisk

Langfredag, 29. mars
10.30 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.30 retrett og skriftemål på vietnamesisk
15.00 feiring av Herrens lidelseshistorie
16.30 økumenisk korsvandring fra torget

Påskeaften, lørdag 30. mars
11.00–12.00 velsignelse av påskemat
18.30-20.30 messe på ukrainsk
22.00 påskevigilien [med røkelse]

Påskedag, søndag 31. mars (Obs! Sommertid!)
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse på norsk

2. påskedag, mandag 01. april
11.00 messe i kirken

Tirsdag til og med lørdag i påskeoktaven: 18.00 aftenmesse i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Nytt møte i Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth 21. mars – for gamle og nye medlemmer

St. Elisabethsøstrene i Tønsberg inviterer
APOSTOLATSFELLESSKAPET ST. ELISABETH

til nytt møte torsdag 21. mars 2024.
Vi begynner med messe, kl. 18.00 i kirken,
og går over til klosteret rett etter messen
(Botnegaten 24, 3112 Tønsberg).

Vil du leve ut vår kongregasjonens spiritualitet,
virkeliggjøre dens apostolat i Kirken
og ha del i dette fellesskapets åndelige frukter,
og samtidig forbli i din personlige livssammenheng?
Da er dette fellesskap for deg.
Sammen med kongregasjonen kan du danne
en åndelig familie
uten å være medlem av kongregasjonen.

Velkommen!
Mer informasjon hos sr. Natanaela:
epost:   natanaela76@gmail.com
mob.:    911 04 325