Allesjelersdag og forbønnen for de døde

Det er requiemmesse kl. 18.00 allesjelersdag (fredag 2. november 2018).

I messen vil navnet på de avdøde i menigheten det siste året (siden sist allesjelersdag) bli lest opp. I tillegg er det anledning til å skrive navn på andre avdøde og legge i en kurv som blir båret frem til alteret og tatt med i forbønnen for de døde, men disse navnene blir ikke lest opp i messen.  Kurven står bak i kirken til litt før messen starter.

Etter høymessen søndag 4. oktober på Solvang kirkegård (Tønsberg nye kirkegård) blir det felles forbønn for alle avdøde, velsignelse av krikegården og de katolske gravene der. Kirken oppfordrer sine troende til kirkegårdsbesøk og forbønn for de døde, særlig i løpet av de åtte første dagene i november (1.-8. november).

Bønn på kirkegården søndag 4. november

Besøket på Solvang kirkegård (Tønsberg nye kirkegård) med bønn for de døde blir IKKE etter messen allesjelersdag (fredag 2. november) slik det står i søndagsbladet, men etter høymessen søndag 4. november.

Kirken oppfordrer alle troende til å besøke en kirkegård og be for de døde, særlig i løpet av de åtte første dagene i november (1.-8. november).

Vi minner om at det er messe kl. 18 både torsdag 1. november (allehelgensdag) og fredag 2. november (allesjelersdag).