Resultatet av menighetsrådsvalget 3. juni 2018

Følgende seks kandidater ble valgt inn i menighetsrådet (i alfabetisk rekkefølge):
1. Tomasz Piotr Adamski
2. Gunnhild Bærø
3. Maria Teresa Bratteli
4. Ellinor Maria Hilberg
5. Beata Margielewska
6. Mai Nguyen
Valgkomiteen har bestått av

Sr. M. Karolina Bogoczova,
Anne-Rigmor Stock Evje og
Phuong Le Thien