Nytt fra menighetsrådet

Menighetsrådet hadde møte torsdag 25. april. Her er noen av sakene som ble diskutert:

 1. Felles Corpus Christi-feiring for hele menigheten i leid kirke søndag 2. juni
  Menighetsrådet planlegger felles feiring av festen for Kristi legeme og blod (Corpus Christi) søndag 2. juni kl. 13. For å få til å samle alle må vi leie Tønsberg domkirke, og det har vi fått ja til fra domkirken. Det vil kun bli messe kl. 13 søndag 2. juni + søndagsmessen lørdag kl. 18, altså ingen messer på andre språk og ingen messe på norsk i St. Olav kirke kl. 11. Etter messen i domkirken blir det prosesjon gjennom byen med Det allerhelligste sakrament tilbake til vår egen kirke, med sang på ulike språk.
 2. Behov for kateketer og katekesekoordinator fortsatt
  Det er fortsatt stort behov for flere kateketer til det nye katekeseåret fra august, i våre nye lokaler. Vi søker også etter en katekesekoordinator.
 3. Forslag om utflukt til Karlsvika etter messen 1. pinsedag
  Menighetsrådet synes dette er et godt forslag. Noen medlemmer fra menighetsrådet kan bidra praktisk.
 4. Førstehjelpsutstyr
  Forslag om å kjøpe inn nytt førstehjelpsutstyr vil bli iverksatt. Alle som får nøkkel skal vite hvor utstyret er. Menighetsrådet utnevner ikke en egen førstehjelpsansvarlig slik det også var forslag om.
 5. Informasjon om menighetsrådsvalget
  Valgkomitéen har fått flere kandidater, men vil gjerne ha flere.
 6. Adresseendring for St. Olav kirke
  Menighetsrådet vil søke om at kirkens adresse endres fra Botnegaten 22 til Klosterlasses gate 1 nå som skilt har kommet opp. Skiltet har en skrivefeil vi vil gjøre kommunen oppmerksom på. Vi ønsker også annen plassering av skiltet, helst på veggen av tårnet.
 7. Informasjon fra møte i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
  Menighetsrådets leder, Mariusz Margielewski, informerte fra det siste møtet i pastoralrådet (12.-14. april).
 8. Neste møte i menighetsrådet er 19. juni kl. 19-21 sammen med det nye menighetsrådet.