MESSE MED JULESPILL

Søndag 7.januar i høymessen kl 1100: Julespill i messen og litt ekstra opplegg for barna. Messen er som vanlig for alle.