Invitasjon til apostolatfelleskap i St. Elisabeths orden

St. Elisabethsøstrene i Tønsberg inviterer til et møte om  deres kongregasjon torsdag 16. november rett etter messen (ca. 18:45). Kanskje dette er noe for deg?