Nytt møte i Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth 15. februar

St. Elisabethsøstrene i Tønsberg inviterer
APOSTOLATSFELLESSKAPET ST. ELISABETH

til nytt møte torsdag 15. februar 2024.
Vi begynner med messe, kl. 18.00 i kirken,
og går over til klosteret rett etter messen
(Botnegaten 24, 3112 Tønsberg).

Vil du leve ut vår kongregasjonens spiritualitet,
virkeliggjøre dens apostolat i Kirken
og ha del i dette fellesskapets åndelige frukter,
og samtidig forbli i din personlige livssammenheng?
Da er dette fellesskap for deg.
Sammen med kongregasjonen kan du danne
en åndelig familie
uten å være medlem av kongregasjonen.

Velkommen!
Mer informasjon hos sr. Natanaela:
epost:   natanaela76@gmail.com
mob.:    911 04 325

Nytt månedsblad for St. Olav kirke

Første søndag i februar 2024 lanserer vi St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke.
Målet med månedsbladet er å gi en bedre oversikt over hva som skjer den kommende måneden. Vi kopierer det opp til utdeling i kirken og publiserer det her på hjemmesiden. I løpet av en måned kan det selvsagt skje endringer i planene. Følg derfor med på hjemmesiden også!
Her er første utgave:

Nytt fra menighetsrådet

Menighetsrådet (oversikt over medlemmene her) hadde møte 18. januar med bl.a. disse sakene: 
a) Informasjonsarbeid: Månedsblad innføres fra februar, og noen punkter fra møtet publiseres på nettsiden vår.
b) Det er stort behov for kateketer og ny koordinator for katekesen (Terese Ranek slutter som koordinator til sommeren etter stor innsats lenge). Kan du bidra? Meld deg til menighetsrådet eller p. Johannes.
c) Sakristiet bak i kirken kan benyttes dersom foreldre har behov for å trekke seg tilbake under messen (med nybygget blir det enda bedre muligheter)
Neste møte er 5. mars.