Søndagsmesser 27. og 28. juni

BILLETT.KATOLSK.NO

Det er nå tillatt med 80 tilstede under messene i kirken vår. Alle som skal delta må fortsatt melde seg på til messer i billettsystemet pga. muligheten til smittesporing (trykk på lenken over) eller få noen til å melde seg på. De som verken får meldt seg på selv eller får hjelp av andre, kan melde seg på ved å ringe eller sende melding til sognepresten, p. Johannes: 905 25 631

SØNDAGSMESSER 27. OG 28. JUNI: 
Lørdag 27. juni:
– kl. 18.00 på norsk

Søndag 21. juni: 
– kl. 09.00 på norsk (MERK, IKKE POLSK OM SOMMEREN!)
– kl. 11.00 på norsk
– kl. 14.00 på litauisk
– kl. 16.00 på kroatisk

Kollekt kan gis som Vipps til St. Olav Tønsberg, kollekt: 92258 – eller i kurver bak i kirken etter messen.

(Les mer om smittevernregler for messene i Oslo katolske bispedømme her (informasjon på ulike språk nederst, samt hele saken på POLSK). Messeplikten er fortsatt midlertidig opphevet, og tidsrommet for å motta påskekommunionen er forlenget til 14. september. Messe fra St. Olav domkirkemenighet strømmes direkte kl. 11 fra forsiden til katolsk.no på søndager.)