Messetider i oktober

Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å registrere seg på stedet). Velg: Tønsberg (St. Olav menighet). Vi anbefaler at flest mulig bruker elektronisk registrering. Kom tidlig til kirken for å unngå kø inn. (English text below)

St. Olav kirke trenger flere faste givere!

Søndager:

 • Messe på polsk kl. 09.00
 • Messe på norsk kl. 11.00
  (det er også søndagsmesse kl. 18.00 lørdager, bortsett fra når det er messe kl. 14 i forbindelse med katekesen 17. oktober – NB! Kun katekese for 3. klasse/førstekommunionsbarn og for 9. klasse/konfirmanter nå – les mer om endringer i katekesen her)
 • Messe på andre språk:
  • Vietnamesisk: søndag 4. oktober. kl. 13.30
  • Filippinsk/engelsk: søndag 11. okt. kl. 13.00
  • Litauisk: søndag 25. oktober. kl. 14.00
  • Kroatisk: søndag 25. oktober. kl. 16.00

Ukedager:

 • Tirsdag – lørdag: messe kl. 18.00 (på norsk alle dager bortsett fra torsdag da det er messe på polsk i stedet)
 • Lørdag 17. oktober, familiemesse kl. 14.00 (da er det ikke messe kl. 18)

MASS IN OCTOBER

Registration for Sunday Mass at BILLETT.KATOLSK.NO («TICKET. CATHOLIC») or by registration on site before Mass. Choose: Tønsberg (St. Olav menighet)

Sundays:

 • Mass in Polish at 9:00 a.m.
 • Mass in Norwegian at 11:00 a.m.
  (also Sunday Mass in Norwegian on Saturdays at 6:00 p.m. except Saturday the 17th of October with mass at 2 p.m. instead )
 • Mass in other languages:
  • Vietnamese: October 44h at 1:30 p.m.
  • Philippine/English: October 11th at 1:00 p.m.
  • Lithuanian: October 25th at 2:00 p.m.
  • Croatian: October 25th at 4:00 p.m.

Weekdays:

 • Tuesday – Saturday at 6:00 p.m. mass in Norwegian
 • Thursday at 6:00 p.m. mass in Polish instead of Norwegian
 • Saturday 17th October: Family mass at 2:00 p.m. (no mass at 6 p.m. this Saturday)