VIKTIGE ENDRINGER I KATEKESEN FOR 2020-21

MÅ LESES SNAREST AV ALLE I MENIGHETEN SOM HAR BARN OG UNGDOM I FAMILIEN:
På grunn av koronasituasjonen gjør vi en del endringer i katekesen fra og med oktober 2020. Det blir kun vanlig katekese for førstekommunikanter og konfirmanter på katekeselørdagen. Alle andre barn og unge får tilbud via Tweens, Ungdomslaget AKUTT og familiemesser.

LES NÆRMERE INFORMASJON MED ALLE DATOER I LENKEN HER:
STOR ENDRING I KATEKESEN HØSTEN 2020
For spørsmål, ta kontakt med katekesekoordinator, Terese Ranek (tlf. 404 51 985 eller e-post: Terese.Ranek@katolsk.no )
Katekesesiden vår er også oppdatert.