Fire messer første pinsedag (OPPDATERT)

Det er fire søndagsmesser første pinsedag: 
– lørdag/pinseaften, 22. mai, kl. 18.00 på norsk
Søndag/pinsedag, 23. mai:
– Messe på polsk kl. 09.00
– Messe på norsk kl. 11.00
– Messe på kroatisk: kl. 16.00 [FLYTTET TIL NESTE SØNDAG, 30. MAI]

Det er tillatt med 50 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for messer på lørdager og søndager
Det oppfordres til bruk av munnbind i søndagsmessene. Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

Bønn ved den første pinsemessen, pinseaften:
Allmektige, evige Gud,
du har villet at påskens mysterium skulle fullbyrdes i pinsens åpenbaring.
Gi at folkeslagene som engang ble splittet i ulike tungemål,
ved din Ånd må forenes i den samstemmige bekjennelse av ditt navn.
Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.
Amen.

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!