Messetider for juni

Det er nå tillatt med 80 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for messer på lørdager og søndager 
Det oppfordres til bruk av munnbind i søndagsmessene. Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

MESSETIDER FOR JUNI 2021
Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (merk søndagsmesse lørdag kveld kl. 18 også)
Messe på andre språk:
– filippinsk/engelsk: søndag 13. juni kl. 13.00
– vietnamesisk: søndag 20. juni kl. 13.30
– kroatisk: søndag 27. juni kl. 16.00

Ukedager:
Mandag til fredag: messe kl. 18.00 i kirken
Lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!